สิ่งอำนวยความสะดวก

  • Premier Class & Business Center
  • Premier Class & Business Center
  • Premier Class & Business Center
  • Premier Class & Business Center

  Premier Class & Business Center

  Premier Class & Business Center

  ดูสิ่งอำนวยความสะดวก

  เพื่อความสะดวก

  Premier Class & Business Center

  เพื่อความมั่นใจ

  Premier Class & Business Center

  เพื่อความสบาย

  Premier Class & Business Center
 • ดูสิ่งอำนวยความสะดวก

  เพื่อความสะดวก

  Barali Spa

  เพื่อความมั่นใจ

  Barali Spa

  เพื่อความสบาย

  Barali Spa
 • ดูสิ่งอำนวยความสะดวก

  เพื่อความสะดวก

  Klai-Sen 

  เพื่อความมั่นใจ

  Klai-Sen 

  เพื่อความสบาย

  Klai-Sen 
 • ดูสิ่งอำนวยความสะดวก

  เพื่อความสะดวก

  Fitness Club

  เพื่อความมั่นใจ

  Fitness Club

  เพื่อความสบาย

  Fitness Club
 • ดูสิ่งอำนวยความสะดวก

  เพื่อความสะดวก

  Swimming Pool

  เพื่อความมั่นใจ

  Swimming Pool

  เพื่อความสบาย

  Swimming Pool
  • Chitralada Shop
  • Chitralada Shop
  • Chitralada Shop
  • Chitralada Shop

  Chitralada Shop

  "Chitralada Shop The shop offers products from the support Foundation of the Promotion of Her Majesty Queen Sirikit of Thailand."

  ดูสิ่งอำนวยความสะดวก

  เพื่อความสะดวก

  Chitralada Shop

  เพื่อความมั่นใจ

  Chitralada Shop

  เพื่อความสบาย

  Chitralada Shop

  • Mini-mart & Bakery
  • Mini-mart & Bakery
  • Mini-mart & Bakery
  • Mini-mart & Bakery

  Mini-mart & Bakery

  "Mini-Mart & Bakery This convenience store sells a great variety of requirements and bakery goods, including cakes, cookies, fruit tarts, breads and rolls. Cakes for special occasions can be ordered."

  ดูสิ่งอำนวยความสะดวก

  เพื่อความสะดวก

  Mini-mart & Bakery

  เพื่อความมั่นใจ

  Mini-mart & Bakery

  เพื่อความสบาย

  Mini-mart & Bakery
  • United Travel Service
  • United Travel Service
  • United Travel Service
  • United Travel Service

  United Travel Service

  " The United Travel Service agent sells domestic and worldwide air tickets. It also provides access to facilities for booking touring cars and car rental services for the hotel guests and other clients. "

  ดูสิ่งอำนวยความสะดวก

  เพื่อความสะดวก

  United Travel Service

  เพื่อความมั่นใจ

  United Travel Service

  เพื่อความสบาย

  United Travel Service
  • Internet Corner
  • Internet Corner
  • Internet Corner
  • Internet Corner

  Internet Corner

  The internet corner offers 24-hour coin operated high-speed Internet access.

  ดูสิ่งอำนวยความสะดวก

  เพื่อความสะดวก

  Internet Corner

  เพื่อความมั่นใจ

  Internet Corner

  เพื่อความสบาย

  Internet Corner